سفیر هند هدف حمله مسلحانه طالبان به هتل پارک پلاس بوده است