مسافران در آتش سوختند/ جزییات حادثه‌ای دلخراش در محور گناوه