آغاز مسابقات قهرمانی جودو جوانان کشور و انتخابی تیم ملی در سمنان