خواهروبرادر نابینا در گردهمایی حافظان قرآن، آیات الهی را تلاوت کردند