تاکید حضرت آیت الله صافی گلپایگانی بر حمایت از مردم ...