تولید نفت ایران به بالاترین سطح پس از تحریمها رسید