بيش از ۸۰ كتاب در حال رقابت براي كسب عنوان محبوب‌ترين رمان «آگاتا كريستي»