دیدار معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با مراجع عظام تقلید در قم