اهدا یک نسخه از کتاب توسط قزوه در بازدید رهبر انقلاب از نمایشگاه/ حدادعادل: شهید رحیمی بزرگ گمنامی که