پدر انیمیشن ایران: اگر خانه‌ام موزه شود در ایران می‌مانم