آخرین وصیت یک بیمار مرگ مغزی در زنجان با اهدای سه عضو وی عملی شد