عده‌ای به بهانه فامیل و بچه محل بودن، خط امام(ره) را منحصر به خودشان می‌دانند