پیام تبریک رییس سازمان سینمایی به مدیرعامل جدید خانه سینما