گزارشی از آتش سوزی های نخیلات و مراتع در استان بوشهر + تصاویر