تیم ملی گلبال با شکست کانادا به یک چهارم نهایی راه یافت