تماشای دیدار حساس استقلال خوزستان و پیکان برای هواداران رایگان شد