هماهنگی‌های لازم با سازمان ملل برای پهلوگیری کشتی کمک رسان به یمن