رئیس جمعیت هلال‌احمر خواستار بازنگری در اساسنامه این جمعیت شد