کتابچه «گلچینی از زندگی امام موسی کاظم(ع)» در نجف اشرف منتشر شد