اطلاعات 56 هزار مداح در بانک اطلاعاتی مداحان ثبت شده است