ملاقات مسوولان نظام از آیت الله نظری در بیمارستانی در تهران