استاندار گلستان: مرزنشینان انسان های فرهیخته هستند