تلاش برای لحاظ کردن پرداخت‌های ویژه‌ به فرهنگیانی که در شرایط خاص تدریس می‌کنند