باید در زمینه ایستادگی برابر دشمنان از امام موسی کاظم (ع) درس بگیریم