آتلانتا و گلدن‌استیت پنجمین برد خود را به دست آوردند