سرقت‌های اطلاعاتی ۲ تریلیون دلار به اقتصاد جهانی ضربه می‌زنند