رژیم آل‌سعود به آلت دست آمریکا و حربه حزب صهیونیست مبدل شده است