راه یابی گلبال ایران به مرحله یک چهارم نهایی مسابقات جهانی نابینایان و کم بینایان