زمان به عقب برگردد، بازیکنان فعلی استقلال و پرسپولیس نمی‌توانند از نزدیکی باشگاه رد شوند/ هواداران