از مسئولان لبنان می خواهم خلأ ریاست جمهوری را برطرف کنند