تولید نفت ایران به بالاترین سطح پس از تحریم ها رسید