ترافیک نیمه سنگین در محورهای خروجی تهران و محورهای شمالی/ بارش باران در گلستان/ گرد و غبار در ۳ استان