عبدی: متاسفانه دولت کلید حل مشکلات معیشت مردم را در مذاکرات می‌یابد