«کمونیست موماتر» رونمایی شد/ مناظره دولت آبادی و سفیر آلمان