مراسم ترحیم برادر آیت‌الله موحدی‌کرمانی فردا برگزار می‌شود