برگزاری مراسم شهادت امام موسی کاظم در ۵۰ مسجد محوری استان بوشهر