کمپانی HTC در حال آماده سازی یک تبلت اقتصادی جدید است