دیدار کری و پوتین به کام روبل/ارزش روبل در برابر دلار به بیشترین میزان رسید