شرط وظیفه عمومی برای بازی فوتبالیست‌های متخلف در فصل بعدی لیگ