دور جدید مذاکرات کوبا و آمریکا به زودی برگزار می‌شود