می‌خواهیم جابه‌جایی و تحول قدرت صورت گیرد/1+5 حامیان اصلی شاه خائن هستند