صعود همدان و تهران به دور دوم لیگ برتر فوتبال پیشکسوتان کشور قطعی شد