در نیمه دوم سال جاری کدام پرچم‌داران معرفی خواهند شد؟