فروش 262 میلیون دلاری صنای دستی خراسان شمالی با برند سایر استانها