قرآن‌هایی که مجوز سازمان دارالقرآن الکریم را ندارند؛ جمع‌آوری می‌شوند