پیکر مطهر یک شهید گمنام در کرمانشاه به خاک سپرده شد