کنار گذاشتن من از پرسپولیس فنی یا انضباطی نبود/ بعد از دربی با برانکو حرف می‌زنم