جرثقیل 25 تنی، 8 خودرو را در پاسداران له کرد! +عکس