مراسم ترحیم اخوی آیت‌الله موحدی‌کرمانی فردا برگزار می‌شود