هجوم سارقان به رگلاتورهای گاز شهری در شهرستان فردیس